แชร์ข้อความนี้

อุบัติเหตุอาจคาดไม่ถึง แต่เตรียมรับมือได้

700X439px พรบ-01

“ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ประสบภัยจากรถคันที่ขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายมา ในกรณีรถจักรยานยนต์ หรือนั่งโดยสารมาในรถกรณีรถยนต์ รวมถึงคนเดินถนนที่ไม่ได้ขับขี่หรือซ้อนท้ายหรือโดยสารในรถคันอื่นๆ โดยไม่ต้องรอสรุปผลทางคดี” พ.ร.บ.จะคุ้มครองผู้ประสบภัยทันที คุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายเบื้องต้น 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน


เอกสารประกอบการใช้สิทธิเบิกเคลม พ.ร.บ.

 • เอกสารเจ้าของรถ และผู้ประสบเหตุ
  1.สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของรถ ผู้ขับขี่ ผู้ประสบเหตุ)
  2.สำเนาสูติบัตร (กรณีเด็กที่ไม่มีบัตรประชาชน)
  3.สำเนาพาสปอร์ต (กรณีชาวต่างชาติ)
  4.สำเนาทะเบียน
  5.สำเนาใบขับขี่ (ผู้ขับขี่)
 • เอกสารประกันภัย พ.ร.บ.จากรถ
  1.สำเนาตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.
  2.สำเนาสมุดจดทะเบียนรถ (กรณีรถใหม่ ใช้สำเนาใบซื้อขายรถ หรือเลขตัวถัง)
 • เอกสารสถานีตำรวจ
  1.สำเนาบันทึกประจำวัน (สภ.ท้องที่ที่เกิดเหตุ) ประทับตรารับรองสำเนา (ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้บาดเจ็บ/ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร/วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ/ทะเบียนรถ/ลักษณะการเกิดเหตุ)

 

ใช้สิทธิ์การรักษาได้ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-438-0191

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด พ.ร.บ.