แชร์ข้อความนี้

พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ ขึ้นประดิษฐานบนอาคาร โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท


นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์พระราชทานขึ้นประดิษฐานบนอาคารโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดยมีผู้บริหารแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอันเป็นมงคล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท