แชร์ข้อความนี้

หยุดปัญหา ทารกแพ้โปรตีนนมวัว

หยุดปัญหา ทารกแพ้โปรตีนนมวัว

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ  จิรภิญโญ
กุมารแพทย์หัวหน้าศูนย์แพ้นมวัว

พบประสบการณ์จริงจากพ่อแม่
“ปัญหาลูกแพ้นมวัว แก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

เปิดงานโดย

  • ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิง ชนิกา  ตู้จินดา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รพ.เด็กสมิติเวช
  • พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการ รพ.เด็กสมิติเวช

ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ Auditorium Room ชั้น 7 สมิติเวช ศรีนครินทร์

สำรองที่นั่ง โทร. 020-222-222 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)