แชร์ข้อความนี้

กิจกรรมหนึ่งคนให้หลายคนรับ

รพ. เด็กสมิติเวช และไทยประกันชีวิต
ระดมทุน… ผ่าตัดเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด

ด้วยความห่วงใย เด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดปีละถึง 8,000 คน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ได้จัดงานกิจกรรมเปิดตัวโครงการ
หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก โดยนำรายได้ทั้งหมด ไปผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีเป้าหมายช่วยเด็กทั้งหมด 36 คน

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่

ชื่อบัญชี “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ (กองทุนเพื่อชีวิตใหม่ หัวใจเด็ก)”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 684-1-06364-0