แชร์ข้อความนี้

สูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้รับคัดเลือกให้เสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 31

Notes image

พญ.กิตติพร ปรีดาธรรม สูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้รับคัดเลือกให้เสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 31 และการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2559 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแบบไร้รอยแผล- NOTES (Natural orifice Translumenal Endoscopic Surgery) for Adnexal Surgery : Samitivej Sriracha Hospital Experience” ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ