แชร์ข้อความนี้

สุขภาพดีเพื่อแม่

วันที่ 1 -12 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 – 14.00 น.
บริเวณ ชั้น 1 อาคาร C โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

วันที่ 1 ส.ค. 58
เรื่อง Speaker / Moderator
ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม, มะเร็งปากมดลูกและวัคซีน, การป้องกันมะเร็งปากมดลูก พญ.จิตติมา เจริญสุข
นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร

 

วันที่ 2 ส.ค. 58
เรื่อง Speaker / Moderator
CPR เกิดเหตุฉุกเฉินจัดการอย่างไร พญ.ศิริพร บำบัด

 

วันที่ 3 ส.ค. 58
เรื่อง Speaker / Moderator
ความสำคัญของการตรวจสุขภาพ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรค นพ.ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์

 

วันที่ 4 ส.ค. 58
เรื่อง Speaker / Moderator
-เวียนศีรษะรักษาได้
-อยากรู้ไหมว่าคุณแพ้อะไร (Allergy Test)
– Metabolic syndrome (อ้วนลงพุง) ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ
-Clean & Healthy food ง่ายนิดเดียว
นพ.สมศักดิ์ เศวตรัตนเสถียร
นพ.พิชญุตม์ ศรีคำ
นพ.ไพรัช เอี่ยมอภิชาติ
คุณ ปลิตตา เจียรไน

 

วันที่ 5 ส.ค. 58
เรื่อง Speaker / Moderator
-สมองฟิต…ชีวิตเฟิร์ม
-การทดสอบและคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้น
-สาธิตและแนะนำเครื่อง EEG
-Stroke rehab (การฟื้นฟูหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง)
นพ.วรา แจ้งยอดสุข

คุณ สุเนตร ขำทุ่ง

 

วันที่ 6 ส.ค. 58
เรื่อง Speaker / Moderator
รู้ลึกรู้จริงเรื่อง Vitamin D นพ.รณพร วีระฉันทะชาติ

 

วันที่ 7 ส.ค. 58
เรื่อง Speaker / Moderator
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา นพ. นิติ ประสาทอาภรณ์

 

วันที่ 8 ส.ค. 58
เรื่อง Speaker / Moderator
Acoustic Music

 

วันที่ 9 ส.ค. 58
เรื่อง Speaker / Moderator
-Screening for sport
-PT for pain relief, Kinesio taping และ Block milk duct
คุณ วิภาดา ฉอ้อนครบุรี
คุณ ปวีณา โคกศรี

 

วันที่ 10 ส.ค. 58
เรื่อง Speaker / Moderator
ภัยเงียบกับโรคตับ พญ.หนึ่งฤทัย ภิรมณ์

 

วันที่ 11 ส.ค. 58
เรื่อง Speaker / Moderator
ไขทุกปัญหาเรื่องฟัน ทีมแพทย์ทันตกรรม

 

วันที่ 12 ส.ค. 58
เรื่อง Speaker / Moderator
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช พญ.กิตติพร ปรีดาธรรม

**กิจกรรมสอยดาวและแจกของรางวัลอีกมากมายในงาน