แชร์ข้อความนี้

สุขกาย สบายใจ ในวัยใกล้หมดฮอร์โมน

suk-kai

พบกับ สุขใจกับ ธรรมะ Delivery โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

ร่วมไขปัญหา “สูงอายุ…ไม่ผุ ไม่กร่อน” โดย

ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน จะได้รับ Gift Voucher  ตรวจสมรรถภาพสมอง มูลค่า 3,000 บาท และ ได้รับการตรวจภาวะกระดูกพรุน, วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย

ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 -12.30 น.
ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 

สำรองที่นั่ง โทร 020-222-222 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)