แชร์ข้อความนี้

สมิติเวช ศรีราชา ได้รับรางวัล Be Strong Be Healthy @ Hospital Roadshow 2017

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัว โครงการBe Strong Be Healthy @ Hospital Roadshow 2017” กับนิตยสารสุขภาพดี และ    “พิธีประกาศผลรางวัล Healthy Idol 2017” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอบคุณโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยมี นพ.ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ลาน Central Court ชั้น G Central World ที่ผ่านมา