แชร์ข้อความนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชม สมิติเวช ดูความพร้อมรับมือเมอร์ส

samitivej-prevention-mers

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีสนับสนุนการบริการสุขภาพพร้อมคณะสื่อมวลชน ตรวจติดตามการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เมอร์ส โดยมี นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ซีอีโอ และ นพ. ดุลย์ ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ ทั้งนี้สมิติเวชได้เตรียมความพร้อม ตามนโยบายมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย

มาตรการในการรองรับ ของโรงพยาบาลมีดังนี้

  • จัดอบรมแก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
  • ห้อง Negative Pressure เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ
  • ตั้ง จุดคัดกรองด้วยเครื่อง Thermoscan ทุกประตู
  • ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ

prevention-merse-svh
>> คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติม <<