แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งตับ

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย โครงการเรารักตับ ครั้งที่ 15

liver image

 

เชิญท่านตรวจไวรัสตับอักเสบบี ฟรี เนื่องในวันตับอักเสบโลก รับจำนวน 100 ท่าน

ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2558

 

ติดต่อสอบถามและสำรองคิวตรวจได้ที่ : ศูนย์โรคตับและระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาโทรศัพท์ 038-320300 ต่อ 1423-1424