แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชฉลองครบรอบ 36 ปี แห่งความภาคภูมิใจ Hospital of Values

36year-banner

สมิติเวชฉลอง 36 ปีด้วยคอนเซ็ปต์ Hospital of Values ชูจุดเด่นในด้าน รักษาด้วยความเชี่ยวชาญ พยาบาลด้วยความใส่ใจ Totally Truly Care และด้านนวัตกรรม อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเปิดตัว Critical Care Complex ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประกอบด้วยห้องผ่าตัด ห้องคลอด และห้องปฎิบัติการสำหรับผู้มีบุตรยาก ที่ทันสมัย สวยงาม และปลอดภัยที่สุด

ภายในงานยังมีพิธีเปิดนิทรรศการ รวมเรื่องราวความผูกพันที่สมิติเวชและผู้รับบริการมีต่อกัน นิทรรศการ CSR ที่สื่อถึงการที่สมิติเวชรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านต่างๆ อาทิ สนับสนุนชุมชนหมู่บ้านหนองพลวง การตรวจสุขภาพ โครงการสมิติเวช New Life Fund และนิทรรศการ Green Hospital ตามนโยบายการรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้หลอดประหยัดไฟ รวมถึงนำระบบโซลาเซลล์มาใช้ ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้มีการเล่าความประทับใจจากตัวแทนของพนักงานที่มีต่อโรงพยาบาลได้อย่างประทับใจแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก พญ. สายสมร อัครวงศ์ แพทย์ผิวหนัง คุณรุ่งพันธุ์ บุรุษชาติ และศิลปินผู้รักการวาดรูป มอบภาพวาดสีน้ำเพื่อจัดจำหน่ายตลอดเดือน มิถุนายน โดยรายได้สมทบทุนเข้ากองทุน สมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็กอีกด้วย

36year-galleryคลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศภายในงาน