แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชเปิดตัวศูนย์ดูแลสตรีตั้งครรภ์และคลอดบุตร

สำหรับพี่น้องมุสลิมแบบครบวงจร

DeliveryServices

27 พฤศจิกายน 2558 รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์ หนึ่งในเครือโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศด้านการแพทย์ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเปิดตัว “ Samitivej Srinakarin Muslim Delivery Services” บริการดูแลสตรีตลอดช่วงการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรด้วยทีมแพทย์สุภาพสตรีและทีมผู้เชี่ยวชาญสุภาพสตรี  รวมถึงชุดผู้ป่วยนอกและชุดผู้ป่วยในที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

นายแพทย์วีระ อัศวิศราภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ดูแลกลุ่มงานที่ 2 เปิดเผยว่า “สมิติเวช ศรีนครินทร์ มีความพร้อมทั้งในด้านทีมแพทย์เฉพาะทาง เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพการรักษาและบริการทางการแพทย์ด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงสูง ทางโรงพยาบาลมีมาตรฐานการดูแลสตรีตั้งครรภ์พร้อมทุกขั้นตอน ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้ทั้งคุณแม่และลูกน้อยได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด และคุ้มค่าที่สุด รวมถึงยังได้ทำการปรับปรุงห้องคลอด เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน และทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้บริการแก่สตรีตั้งครรภ์อย่างดีที่สุด”

นอกจากนี้ นายแพทย์ศรัณย์ อินทกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ดูแลกลุ่มงานที่ 1 ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงว่า “นอกจากโรงพยาบาลฯ จะมีทีมสูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์อาการแทรกซ้อน (High Risk Pregnancy) อัลตราซาวนด์และตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด ผ่าตัดด้วยกล้องลาปาโรสโคปทางนรีเวชและรักษาภาวะมีบุตรยากและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาแล้ว เรายังมีทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางที่คอยดูแลคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ครบทุกสาขา อาทิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ที่สำคัญเราทำงานกันเป็นทีมทั้งสูตินรีแพทย์และกุมารแพทย์ เพื่อดูแลทั้งแม่และลูกน้อยในครรภ์ ที่มากกว่านั้นคือเรามีโรงพยาบาลเด็ก สมิติเวชที่มีความพร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยและเทคโนโลยีต่าง ๆ สามารถดูแลทารกที่คลอดก่อนกำหนด ทารกแฝด หรือทารกที่มีความผิดปกติได้เป็นอย่างดี”

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เตรียมความพร้อมในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อยโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ

 1. เตรียมความพร้อมในการดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์
  • มาตรฐานการตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ด้วย แพทย์เฉพาะทาง (maternal fetus medicine) โดยเฉพาะสำหรับทารกทุกคน
  • มีทีมดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องได้รับการผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน เพื่อช่วยให้ทารกคลอดออกมาได้รวดเร็วและปลอดภัย เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ในทีมประกอบด้วยสูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมที่จะผ่าตัดคลอดเพื่อให้เด็กคลอดออกมาภายใน 20 นาทีหลังจากที่แพทย์วินิจฉัยว่าต้องได้รับการผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งแม่และเด็ก
 2. ความมั่นใจในขณะคลอด
  • มีการทำ Fetal monitoring สำหรับคุณแม่ตั้งแต่เริ่มเจ็บท้องระยะ Active phase ตลอดเวลา ทุกเคส ทุกคน เพื่อดูภาวะขาดออกซิเจนของทารกในครรภ์
  • อุปกรณ์สำหรับทำคลอด ทั้งการคลอดแบบปกติและการผ่าตัดคลอด อาทิ เสื้อกาวน์ ผ้าคลุมคนไข้ เป็นแบบ ใช้แล้วทิ้ง ตามมาตรฐาน Universal precaution ของ infection control system เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  • อนุญาตให้สามี เข้าไปในห้องคลอด หรือห้องผ่าตัดคลอด เพื่อเก็บความประทับใจในวินาทีแรกที่เห็นหน้าลูกน้อย
  • วิสัญญีแพทย์พร้อมที่จะดูแลคุณแม่ตลอดเวลาขณะคลอด และพร้อมที่จะช่วยระงับความเจ็บปวดขณะคลอดด้วยวิธีการบล็อกหลัง และติดตามผู้ป่วยตลอดเวลา ไม่ละทิ้งคนไข้
  • ในรายที่ผ่าตัดคลอดทุกราย จะได้รับการดูแลแผลผ่าตัดด้วย silicone gel ซึ่งเป็นตัวยาที่ป้องกันแผลเป็นได้ดีที่สุด
  • ในกรณีผ่าตัดคลอด ผู้ที่ช่วยสูติแพทย์ผ่าตัดจะเป็น สูติแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่พยาบาล
  • มีการจองเลือดล่วงหน้าให้คุณแม่ทุกรายที่ผ่าตัดคลอด หากเกิดกรณีฉุกเฉิน
  • มีกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด เป็นผู้มารับเด็กแรกเกิดทุกราย
 3. เตรียมพร้อมทุกสิ่งอำนวยความสะดวกหลังคลอด
  • เด็กที่คลอดออกมาจะได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด (OAE) และตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนตั้งแต่กำเนิด (TSH) ซึ่งเป็นสาเหตุให้เด็กปัญญาอ่อน
  • เด็กที่เกิดจากแม่ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จะได้รับการเจาะเลือดดูระดับน้ำตาลในเลือดภายใน 2 ชั่วโมงหลังคลอด
  • ทีมช่วยเหลือและให้คำปรึกษาคุณแม่ให้ประสบความสำเร็จในการให้นมบุตร พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งห้องให้นมที่บรรยากาศดี สะดวกสบาย
  • New Maternity Ward ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณแม่หลังคลอดและลูกน้อยได้มากที่สุด ทั้ง mood & tone การตกแต่ง อุปกรณ์อำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด และการเพิ่มแสง สี ที่ปรับเปลี่ยนได้ให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณแม่และลูกน้อย
  • Look@MyBaby บริการพิเศษสำหรับครอบครัวครั้งแรกในประเทศไทย ที่คุณสามารถมอบความสุขผ่าน Virtual Baby Visit™ วีดีโอออนไลน์เรียลไทม์แบบส่วนตัวสดตรงจากหออภิบาลทารกแรกเกิดสู่ญาติพี่น้องและ เพื่อนสนิทมิตรสหาย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใดก็สามารถเห็นได้พร้อมหน้าพร้อมตากัน ที่สำคัญยังช่วยให้ลูกน้อยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และป้องกันการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้

สำหรับบริการต่าง ๆ ที่ทางโรงพบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้เตรียมพร้อมสำหรับพี่น้องมุสลิม นอกจาก ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสตรีตั้งครรภ์แล้ว ทางโรงพยาบาลยังใส่ใจในรายละเอียดอื่น ๆ ด้วย อาทิ หลังการคลอดบุตรแล้วจะให้ครอบครัวกล่าวอะซานข้างหูขวาและกล่าว

อิกอมะฮข้างหูซ้าย สำหรับเด็กแรกเกิด (ในกรณีที่ครอบครัวต้องการ) บริการขลิบอวัยวะเพศเด็กชาย
ชุดผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาสำหรับสตรีมุสลิม ห้องละหมาดสุภาพบุรุษ ห้องละหมาดสุภาพสตรี ศูนย์ดูแลลูกค้าอาหรับที่มีความพร้อมทั้งทีมแพทย์และบุคลากรในการดูแลลูกค้ามุสลิมในกลุ่มประเทศ Middle east และอาหารฮาลาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ.2522 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานด้านการแพทย์ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในประเทศไทยและมาตรฐานสากลจาก Joint Commission International หรือ JCI ประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 5 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี และโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

ณัฐรวี บุญยะพงศ์ไชย โทร 0-2378-9270 E-mail: natravee.bu@samitivej.co.th
กานดา ไพรสณฑรางกูร โทร 0-2378-9155 E-mail: kanda.pr@samitivej.co.th

DeliveryServices-gallery