แชร์ข้อความนี้

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าวประจำปี 2560 – สมิติเวช ศรีราชา

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา  ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าวประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิด โรงพยาบาลคุณธรรม ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน