แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชร่วมมือกับ Doernbecher Children’s Hospital พัฒนาความรู้สำหรับดูแลผู้ป่วยเด็ก ปี 2

ohsu-year2

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช และ Oregon Health and Science University  เดินหน้าไม่หยุดยั้ง ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการรักษาดูแลผู้ป่วยเด็กต่อเนื่องปีที่ 2

Doernbecher Children’s Hospital  แห่ง Oregon Health and Science University ประเทศสหรัฐ อเมริกา ร่วมเดินหน้าไม่หยุดยั้ง พัฒนาองค์ความรู้แลกเปลี่ยนแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยเด็ก ร่วมกับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชต่อเนื่องเป็นปีที่ 2   เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤตใน ด้านต่างๆ ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงเด็กโต  รวมถึงพัฒนาแนวทางสำหรับการดูแลผู้ป่วยเด็กทั้งก่อนและ หลังรับการผ่าตัด เด็กที่ต้องได้รับการดูแลด้านการทำงานของหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ สมองและระบบประสาท ทางเดินปัสสาวะ รวมถึงการดูแลภาวะแทรกซ้อน การติดเชื้อ ร่วมกับทีมหมอเฉพาะทางในแต่ละด้าน ทีมพยาบาลประจำหอผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กทุกคนพ้นจากวิกฤตต่างๆกลับเข้าสู้สภาวะปกติ

ในปีนี้ยังได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ในการรักษาผู้ป่วยเด็กผ่านทางไกล(Tele Medicine) กับกุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โดยการรักษาผ่านกล้อง Robot รวมทั้งพัฒนาศัยภาพที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Transportation Team) ที่มีการให้บริการทั้งทางรถฉุกเฉิน Speed bear และทางอากาศ Air Evacuation  เป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของเครือข่ายโรงพยาบาลสมิติเวชทุกสาขา

การร่วมมือกับ Doernbecher Children’s Hospital  จะเดินหน้าต่อไป เพื่อให้โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างยั่งยืน