แชร์ข้อความนี้

“รู้ได้อย่างไร ว่าลูกตาเข” – สมิติเวช ศรีราชา

 

เชิญคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายความรู้

“รู้ได้อย่างไร ว่าลูกตาเข”  ตรวจตาเขในเด็กน้อย คุณก็ทำได้

 

โดย พญ. สุนทรี  ธิติวิเชียรเลิศ

จักษุแพทย์เฉพาะทางสาขาระบบประสาทตา

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.

บริเวณศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 2 อาคาร C

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา