แชร์ข้อความนี้

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบ กองทุนสมิติเวช

activity-36y

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบ กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ ไขกระดูกเด็ก โดยซื้อภาพเขียนสีน้ำจากฝีมือ พญ.สายสมร อัครวงศ์ และศิลปินผู้รักการวาดภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีครบ 60 พรรษา

ตั้งแต่วันที่ 10-30 มิถุนายน 2558

สามารถเข้าซื้อภาพได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
ชั้น 1 บริเวณ Clinical Excellent Booth (classic wing อาคาร 1)