แชร์ข้อความนี้

รางวัล DAISY Award

Web Banner Daisy

รางวัล DAISY NURSE

โรงพยาบาลสมิติเวช ตระหนักและให้ความสำคัญกับพยาบาลในฐานะที่คอยทำหน้าที่ดูแลผู้อื่นด้วยความเสียสละ จึงได้มีการเข้าร่วมโครงการ Daisy Foundation โดยได้มีการมอบรางวัล DAISY Nurse ให้กับพยาบาลที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่างโดดเด่น ซึ่งฝ่ายการพยาบาลมีการคัดเลือกพยาบาลอย่างเป็นระบบ ทุก 3 เดือน ตอนนี้มีพยาบาลที่ได้รับรางวัลนี้แล้ว 3 คน

ประจำปี 2015

น.ส. เพราพิราชย์ ไชยบุญทัน

ประจำโรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท (Ward 4A)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียน (Ward 4A)

paophirath-2015

เสียงจากผู้เข้ารับบริการ

“My wife was admitted to post-partum ward. My wife and I appreciated Miss Paophirath Chaiboontun who is the nurse working at this ward. She is very kind and willing to serve the patient not only the routine work but also other things which were not her responsibility. She has a good relationship. She is always ready to serve. My wife and I have been impressed with her behaviors.”

 

ประจำปี 2016

น.ส. พีรยา จารุทรัพย์

ประจำโรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท (Intensive Care Unit)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียน (ICU)

Preeraya-nurse

เสียงจากผู้เข้ารับบริการ

“I was admitted to ICU. One of the nurse who took care of me was Peeraya. She is not only professional nurse but also practice with passion and care. On day 2 after CABG surgery, I really needed to pull out the endotracheal tube. Peeraya explained to me clearly about risks and benefit of removing tube at that time, the plan of care and others details. Moreover, she told me to be patient, encouraged me to follow the treatment plan. I was very impressed of her care. Finally, at the end of that day the tube was removed. I felt very happy. After I was transferred to inpatient ward, I still came back to ICU to say hello to Peeraya. I told the ICU manager that “today I have recovered from surgery and can walk because of the excellence care from Peeraya and I would have never forgotten her for the rest of my life.”

น.ส. นทสรวง โพธิ์เงิน

ประจำโรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียน (Dialysis)

Notthasuang-nurse

เสียงจากผู้เข้ารับบริการ

“I was admitted in the hospital for kidney transplantation. Before this admission, I used to argue and had a negative attitude with the nurse. After I have received exceptional nursing care from Notthasuang, my attitude has changed. Her professional practice is valued and devoted. She always encouraged me and made me and my wife laugh whenever we got bored. Moreover, she visited me every day to explain every detail step by step even though it was her day off.”


ที่มาของ DAISY Award

ในปีค.ศ.1999 J. Patrick Barnes ชายหนุ่มผู้รอดชีวิตจากโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบเรื้อรังถึงสองครั้ง ในวัยเพียง 33 ปี กลับต้องมาเผชิญกับโรคเกล็ดเลือดต่ำ หรือ Idiopathic Thrombocytopenia Purpura ในภายหลังอีกครั้ง ซ้ำยังเป็นช่วงที่เขาและภรรยากำลังมีลูกน้อยวัยเพียง 2 เดือนอีกด้วย ช่วงที่ Patrick ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นับเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวของเขาต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ แต่กว่า 8 สัปดาห์ในโรงพยาบาล Patrick กลับได้รับการพยาบาลอย่างดีเยี่ยม ทุกสัมผัส ทุกการกระทำ ทุกคำพูดของพยาบาลที่ปฏิบัติต่อเขาเสมือนคนในครอบครัว ทำให้พวกเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทในการดูแลเอาใจใส่ด้วยหัวใจอย่างแท้จริง เกิดเป็นความประทับใจมิรู้ลืมทั้งกับตัวเขาเองและกับครอบครัว จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเขา

เมื่อ Patrick จากไป ครอบครัวของเขาจึงร่วมกันคิดว่าจะทำอะไรเพื่อเป็นการถ่ายทอดความทรงจำที่ดีของ Patrick ได้บ้าง แล้วพวกเขาก็นึกถึงความเป็นมืออาชีพที่โดดเด่นและน่าจดจำของการพยาบาลที่ Patrick ได้รับมาตลอดระยะเวลาที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล พวกเขาอยากจะกล่าวคำว่า ”ขอบคุณ” แก่พยาบาลผู้เสียสละทุกคน จึงได้ก่อตั้งรางวัล DAISY Award – The DAISY Award for Extraordinary Nurses ขึ้นมา เพื่อเป็นเกียรติแก่พยาบาลผู้อุทิศตนเพื่อคนไข้และญาติคนไข้อย่างแท้จริง

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://daisyfoundation.org/daisy-award