แชร์ข้อความนี้

กิจกรรมรับมือปวดหลัง ยามสูงวัย

CO_รับมือปวดหลัง_Final_Web-01

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรม รับมือปวดหลัง ยามสูงวัย

ให้ความรู้โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์
ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อดีตประธานสมาคมโรคกระดูกและข้อของประเทศในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค
และประธานสมาคมโรคกระดูกสันหลัง ในภาคพื้นเอเซีย แปซิฟิค

พร้อมแชร์ประสบการณ์กับ ป้าปิ๋ว ปราณี ถีติปริวัตร
(นักแข่งขันไตรกีฬาวัย 66 ปี)

กิจกรรมภายในงาน (Workshop )

  • ยืดกระดูกอายุหลังให้แข็งแรง
    โดย นพ.พันธศักดิ์ ตันสกุล และทีมกายภาพบำบัด
  • ใช้ยารักษาหลังให้ปลอดภัย โดย เภสัชกร
  • กินอย่างไร ให้กระดูกดี โดย นักกำหนดอาหาร

วันเสาร์ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00-12.00 น.
ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

** ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน**
จะได้รับการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก

สำรองที่นั่ง โทร.020-222-222