แชร์ข้อความนี้

รพ. เด็กสมิติเวช เปิด Samitivej Parenting Center

ผนึกกำลังพ่อ แม่ แพทย์สร้างเด็กฉลาดด้านอารมณ์ในการปรับตัว
RQ (Resilience Quotient)
#สร้างเกราะให้ใจแกร่ง

เด็กขี้กลัว อ่อนแอ ขาดความมั่นใจ  ดื้อ ต่อต้าน  โดนรังแก เป็นปัญหาที่พบบ่อยขึ้นในสังคมยุคนี้ ถ้าปล่อยไว้ไม่แก้ไขอาจนำไปสู่พัฒนาการของคนรุ่นใหม่ที่ใจร้อน หงุดหงิดง่าย เป็นอันธพาลและอาชญากรได้ในที่สุด  ปัญหานี้จำเป็นต้องมีการแก้ไขเร่งด่วนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เด็กและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวในสภาวะยากลำบาก  รพ. เด็กสมิติเวช  ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพเด็ก จึงได้ตั้งศูนย์  Samitivej Parenting Center  ขึ้น เพื่อให้สถาบันครอบครัวได้มีส่วนร่วมกับแพทย์ในการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ ช่วยให้บุตรหลานมีความยืดหยุ่น ฟื้นตัวกลับมาได้เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติ

พญ. สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รพ. สมิติเวช และ รพ. บีเอ็นเอช และ  ผู้อำนวยการ รพ. เด็กสมิติเวช กล่าวว่า เด็กในกรุงเทพฯ มีความอดทนน้อยกว่าเด็กชนบท ถึง 2 เท่า  เพราะสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมเมือง การเลี้ยงดูที่สุขสบาย พ่อแม่ปกป้องลูกมากเกินไป มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทำให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น เร็วขึ้น ทำให้เด็กไม่ต้องทนรออะไร อยากพูดอยากแสดงออกก็สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดถึงผลกระทบต่อคนอื่น  การแก้ปัญหานี้แต่ต้นมือจึงเป็นเรื่องจำเป็น โดยต้องเร่งพัฒนา  Resilience Quotient (RQ) หรือความฉลาดทางอารมณ์ที่จะช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวในสภาวะที่ยากลำบาก เป็นเรื่องสำคัญสำหรับยุคนี้

ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะดูแลเด็กแบบ Total Health Solution หรือการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาต่างๆ กว่า 150 คน จึงได้จัดตั้ง Samitivej Parenting Center ขึ้น โดยจะดูแลเด็กในขั้น  Advanced   ที่ไม่ใช่เพียงแค่รักษาอาการต่างๆ ของเด็ก แต่เป็นศูนย์ในการรวมพลังของแพทย์และพ่อแม่ผู้ปกครองในการเรียนรู้วิธีรับมือกับลูกอย่างมีแบบแผนถูกต้อง และตรงจุด ตัวอย่างเช่น เด็กต่ำกว่าอายุ 6 ขวบที่มีปัญหาในเรื่องดื้อหรือสมาธิสั้น จะไม่แนะนำให้ใช้ยา  พ่อแม่เป็นยาที่ดีที่สุดในการปรับพฤติกรรมของลูก  เด็กมีความเก่งอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบในยุคนี้แลัว แต่เด็กต้องเติบโตมาด้วยคุณภาพทางอารมณ์ด้วย  Samitivej Parenting Center  ให้บริการ ดูแลสุขภาพจิตเด็ก โดยผ่านรากฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม นั่นคือ “สถาบันครอบครัว”

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์  Samitivej Parenting Center  รพ. เด็ก สมิติเวช   กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้จะเน้นให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่และผู้ปกครองโดยตรง ในด้าน EF, EQ, Resilience, Growth Mindset ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิตเด็ก โดยการสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ ความคิด และการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ยากลำบาก (Resilience  Quotient)  นอกจากนี้ ยังจะเพิ่มทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

“เราต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยลดอัตราการเกิดปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งคุณภาพชีวิตของเด็กเอง และต่อสังคม เช่น  เด็กขี้กลัว อ่อนแอ ไม่กล้าเผชิญหน้า คิดวางแผนไม่เป็น หนีปัญหา ดื้อ ต่อต้าน อารมณ์เศร้า วิตกกังวลสูง พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ทะเลาะวิวาท ทำร้ายผู้อื่น หรือร้ายแรงถึงคิดสั้นจนทำร้ายตนเองถึงแก่ชีวิต ศูนย์แห่งนี้จะช่วยให้พ่อแม่มองเห็นปัญหาของลูกตั้งแต่ต้นและรีบจัดการโดยได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะแก้ไขไม่ได้  รวมทั้งช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานพร้อมที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพนายแพทย์ธีระเกียรติกล่าว

ในระยะแรกจะเปิดโปรแกรมสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองเพื่อการรักษาเด็กสมาธิสั้น (ADHD) และเด็กดื้อ(ODD) อายุระหว่าง 2-12 ปี โดยเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีโครงสร้างลักษณะเฉพาะและมีแบบแผนชัดเจนอิงตาแนวทางของ Russell A. Barkley ศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาธิระดับโลก โดยพ่อแม่และผู้ปกครองจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่องโรคสมาธิสั้น และพฤติกรรมดื้อต่อต้าน อย่างครบวงจร อาทิ ฝึกสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูก ฝึกการออกคำสั่งแบบมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะการปรับพฤติกรรม การเลือกโรงเรียน การรักษาโรคสมาธิสั้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-378-9125