แชร์ข้อความนี้

รถพยาบาลฉุกเฉินฟรี-ส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน 30%

Banner IPD-Ambulance-02

ให้สมิติเวช … ดูแลคุณ

มอบสิทธิพิเศษ ตลอดเมษายนนี้

  • รถพยาบาลฉุกเฉินฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
    (สำหรับผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล*)
  • ส่วนลดราคาค่าห้องพักผู้ป่วยใน 30%**

สามารถใช้บริการได้ถึง 30 เมษายน 2558

หมายเหตุ
* กรณีผู้ใช้บริการเป็นผู้ป่วยในอย่างน้อย 1 คืน
** ราคาค่าห้องพักส่วนลด 30% สำหรับคนไข้ชาวไทยเท่านั้น และไม่รวมค่าห้องพัก ICU