แชร์ข้อความนี้

สมิติเวช รณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่

blueribbon-2016

สมิติเวช รณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่“ Blue Ribbon! Stop Colon Cancer”
ส่องกล้องฟรี 100 ราย มะเร็งลำไส้ใหญ่ ป้องกัน รักษาและเอาชนะได้

8 มีนาคม 2559 กรุงเทพฯ – สมิติเวช ร่วมรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ จัดแคมเปญ Blue Ribbon!

Stop Colon Cancer เน้นรณรงค์ให้คนไทย ตระหนักถึงความสำคัญของโรค รับรู้ถึงการดูแลสุขภาพและวิธีการป้องกัน หวังให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรมการกุศลให้บริการตรวจส่องกล้องฟรีสำหรับผู้ยากไร้จำนวน 100 ท่าน ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทและ ศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 หรือ จนกว่าจะครบจำนวน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในปีนี้ และเป็นการช่วยแบ่งเบาผู้รอรับบริการตรวจส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จากโรงพยาบาลภาครัฐบาล

ทั้งนี้สมิติเวชนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์พร้อมนวัตกรรมเทคนิคการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ( Narrow Band Image International Colorectal Endoscopic Classification – NICE ) โดยใช้เทคนิค Blue Light ที่ช่วยให้แพทย์สามารถพบก้อนเนื้อได้ในระยะเริ่มแรกแม้นก้อนเนื้อยังไม่นูนขึ้นมา ช่วยทำให้การวินิจฉัยและการรักษาแม่นยำมากขึ้น ย่นเวลาในการผ่าตัด คนไข้ฟื้นตัวเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อน และถ้าตรวจพบความผิดปกติของลำไส้ก็สามารถตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่าตัดเกินความจำเป็น จากโรงพยาบาลซาโน ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสมิติเวชได้มีการ ทำสัญญา MOU ทางการแพทย์ร่วมกันกับ รพ. ซาโน่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็น รพ. ที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องการส่องกล้องตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับแพทย์อยู่เสมอ ทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

ในปัจจุบันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคนี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขาดความรู้และวิธีการดูแล ป้องกัน ดังนั้นในเดือน มีนาคม วงการมะเร็งทั่วโลกกำหนดให้เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัย “มะเร็งลำไส้ใหญ่” โดยใช้โบว์สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ (ในโรคมะเร็ง นิยมใช้สัญลักษณ์เป็นรูปโบว์ไขว้ หรือ Awareness ribbon )เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรค ปลอดภัยจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยสัญญลักษณ์โบว์สีน้ำเงิน

นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สมิติเวช เปิดเผยว่า “ด้วยนโยบายของสมิติเวชเอง อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยวิธีการป้องกันก่อนเกิดโรค ด้วยการเน้น กลยุทธ์ให้บริการเชิงต้นน้ำมากขึ้น ซึ่งคือกลุ่มคนหมู่มากที่ยังมีแรงและกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ โดยเน้นในเชิงป้องกันสำหรับเค้าซึ่งถือเป็นการดูแลแบบองค์รวม ตรวจ Screening และหาทางป้องกัน และเมื่อพวกเค้ามีร่างกายที่แข็งแรง ส่งผลถึงปลายน้ำทำให้ประเทศไม่ต้องใช้เงินเยอะในการรักษาโรค และสามารถนำเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ได้อีกอย่างมหาศาล และด้วยนโยบายนี้ เราจึงจัดแคมเปญร่วมรณรงค์ให้ทุกคนในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และจัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธีดูแล ป้องกัน พร้อมยกระดับความเลิศทางการแพทย์ของสถาบันตับและระบบทางเดินอาหาร จับมือกับโรงพยาบาลซาโน่ จากญี่ปุ่น นำนวัตกรรมเทคนิคการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา เพราะปัจจุบันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่ประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศก็เริ่มมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากขึ้น แต่มะเร็งลำไส้ใหญ่สามารถคัดกรองและเฝ้าระวังได้ สมิติเวชขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงการดูแลตัวเอง เพราะการที่เรารู้ก่อน ป้องกัน รักษา และเอาชนะได้

นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กล่าวว่า “ ปัจจุบันสถานการณ์การเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุเกิดจากการใช้ชีวิตแบบคนเมืองมากขึ้น นิยมกินแต่เนื้อสัตว์ กินผักผลไม้น้อยลง ขาดการออกกำลังกาย และพบมากในกลุ่มคนที่อายุมากกว่า 50 ปี โดยส่วนใหญ่มักจะรู้ตัวและมาพบแพทย์ในระยะที่โรคลุกลามแล้ว สมิติเวชจึงร่วมรณรงค์ให้ประชาชนคนปกติทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยร้ายของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่การป้องกันโรคด้วยการกินอาหารให้ถูกต้อง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และแนะนำให้ผู้ที่มีอายุมากว่า 50 ปี เข้ารับการส่องกล้องตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ลำไส้ใหญ่เป็นประจำทุก 5 ปี ที่สำคัญหมั่นดูแลตัวเองให้สมบูรณ์ทั้งสุขภาพและสุขภาพใจ สำหรับโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทและ ศรีนครินทร์ มีสถาบันตับและระบบทางเดินอาหาร ที่ประกอบด้วยทีมแพทย์และนวัตกรรมทีทันสมัย พร้อมการบริการด้วยมาตราฐานครบวงจร ไว้คอยดูแลทุกท่าน โดยมุ่งหวังให้ทุกท่าน ปลอดภัย ห่างไกล จากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่”

นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กล่าวว่า “มะเร็งลำไส้ใหญ่ถือเป็นภัยเงียบที่ไม่เลือกเพศและวัย เราพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แนวทางการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ดี คือการเฝ้าระวังด้วยการส่องกล้องตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพื่อดูว่าในลำไส้มีติ่งเนื้อหรือไม่คือ ประมาณเกินร้อยละ 90 ก่อนที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ เราจะพบติ่งเนื้อ Polyp ที่ลำไส้ใหญ่ก่อน ถ้ามีก็ตัดทิ้งเพื่อนำชิ้นเนื้อมาตรวจทางพยาธิวิทยาก่อนที่จะเป็นมะเร็ง และหากเป็นมะเร็ง ก็จะพบว่าเป็นมะเร็งในระยะต้นๆ ซึ่งรักษาได้หายขาด ทั้งในยุโรปและอเมริกาต่างตระหนักว่าการทำแบบนี้มีความคุ้มค่า และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้”

กิจกรรมภายในงาน Blue Ribbon! Stop Colon Cancer มีการจัดเสวนาให้ความรู้เรื่อง “ มะเร็งลำไส้ใหญ่ ป้องกัน รักษาได้ “ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ และ Celebrity มาเล่าประสบการณ์การเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และวิธีการดูแล ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ไว้ให้กับท่านที่สนใจ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ ศรีนครินทร์ ตลอดเดือน มีนาคม และนอกจากจัดกิจกรรมการกุศลให้บริการตรวจส่องกล้องฟรีสำหรับผู้ยากไร้จำนวน 100 ท่านแล้วสมิติเวชยังมีราคาพิเศษตรวจบริการส่องกล้องให้กับบุคคลทั่วไปในราคา 9,999 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2559 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 020-222-222

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2522 ปัจจุบันเป็นหนึ่งใน 43 ของโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ชั้นนำในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานด้านการแพทย์ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในประเทศไทย และมาตรฐานสากลจาก Joint Commission International หรือ JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 6 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา, โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี, โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช