แชร์ข้อความนี้

สมิติเวช พร้อมให้บริการชาวญี่ปุ่นด้วยมาตรฐาน JCQHC

รพ. สมิติเวช พร้อมให้บริการชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยด้วยมาตรฐานในด้านคุณภาพและความปลอดภัยทางการแพทย์ โดยได้รับคำแนะนำโดย Japan Council for Quality Health Care (JCQHC)

นอกประเทศญี่ปุ่นแห่งแรกในโลก

โรงพยาบาลสมิติเวชเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการชาวญี่ปุนที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมุ่งมั่นเนื่องจากโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นโรงพยาบาลอันดับ1 ที่ให้บริการผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นที่อยู่นอกประเทศมากที่สุด ได้มีการเปิดศูนย์ Japanese Medical Center ที่ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท และ Japanese Hospital ที่ รพ.สมิติเวช ศรีราชา และในปัจจุบันโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้ขยายขอบเขตงานโดยกำลังก่อสร้างตึกใหม่เพื่อให้บริการชาวญี่ปุ่นได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยการบริการแบบครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมพยาบาลที่สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและเข้าใจวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นซึ่งจะเสร็จประมาณปลายปี 2561

เมื่อวันที่ 3 – 8 กรกฎาคม 2560 องค์กรประเมินคุณภาพทางการแพทย์ของประเทศญี่ปุ่น ( Japan Council for Quality Health Care : JCQHC)  ได้มาเยี่ยมชมสำรวจระบบงานคุณภาพของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และสมิติเวช ศรีราชา ซึ่งเป็นครั้งแรกของ JCQHC  ที่ออกมาเยี่ยมสำรวจงานคุณภาพนอกประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันมี โรงพยาบาลประมาณ 30%  ทั่วประเทศญี่ปุ่นได้รับการรับรองดังกล่าว โดยประเมินผลจาก

  • การบริหารโครงสร้างโรงพยาบาล และบทบาทหน้าที่ในชุมชน
  • สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยและระบบรักษาความปลอดภัย
  • สภาพแวดล้อมสำหรับการพักฟื้นและการบริหารผู้ป่วย
  • ระบบและการบริหารงานทางการแพทย์
  • ขั้นตอนการดูแลเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยทางการแพทย์
  • ความสมเหตุสมผลในการบริหารงานโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา