แชร์ข้อความนี้

มะเร็ง..ภัยเงียบใกล้ตัว – สมิติเวช ศรีราชา

cancer image

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง  “มะเร็ง .. ภัยเงียบใกล้ตัว”

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร C

 

โดยแพทย์ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

  • นายแพทย์ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์  แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
  • นายแพทย์วิภู  วิจาระ แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
  • แพทย์หญิงจิตติมา เจริญสุข  แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมเต้านม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
  • นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร  แพทย์เฉพาะทางสาขาม ะเร็งนรีเวชวิทยาและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา