แชร์ข้อความนี้

“มะเร็ง ป้องกัน รักษาได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้” – สมิติเวช ศรีราชา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดกิจกรรม “วันมะเร็งโลก” ภายในงานได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาและบรรยายในหัวข้อ “มะเร็ง ป้องกัน รักษาได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้” โดยมีนายแพทย์ชัยอนันต์ ยุวพัฒนวงศ์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นผู้ดำเนินรายการ, นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา  และผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งรังไข่, แพทย์หญิงจิตติมา เจริญสุข แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมเต้านม ให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และนายแพทย์วิภู วิจาระ แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้, มะเร็งปอด และแพทย์ยังได้พูดถึงการดูแลรักษาการให้คำแนะนำผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษา การใช้ชีวิต การให้กำลังใจ ผู้ป่วยโรคมะเร็งและร่วมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในยังมีบูธให้ความรู้และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ