แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังครั้งที่ 4

ในวันที่ 2 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทางโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมงาน “โครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้ง ที่ 4”  เทศบาลนครแหลมฉบังได้จัดขึ้น  ซึ่งนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง, ผู้นำชุมชน และประชาชน คอยให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อาทิ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง  ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี