แชร์ข้อความนี้

ร่วมพูดคุยวาระพิเศษ ในหัวข้อ “เตรียมนมแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์เพื่อพัฒนาเจ้าตัวเล็ก”

Banner_Breastfeedng day-01

ร่วมชื่นชม ประสบการณ์ ความสำเร็จ
“นมแม่ กุญแจสู่พัฒนาการที่ยั่งยืน”
Breastfeeding a key to sustainable development

โดย สูตินรีแพทย์ – กุมารแพทย์ ร่วมพูดคุยวาระพิเศษ
ในหัวข้อ “เตรียมนมแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์เพื่อพัฒนาเจ้าตัวเล็ก”

ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม นี้  ตั้งแต่ 13.00 – 15.00 น.
ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1  โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์

กำหนดการ

13.00 น. เริ่มลงทะเบียน
13.30 น. พญ. บุปผา เผ่าสวัสดิ์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
และที่ปรึกษาคลีนิคนมแม่ กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช กล่าวเปิดงาน
13.45 น. วีดีโอเปิดตัว Breastfeeding
13.50 น. ช่วงพูดคุยบนเวที (พิธีกรสัมภาษณ์คณะแพทย์)

14.30 น. มอบรางวัลพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ได้รางวัล และสัมภาษณ์ประสบการณ์จากช่วงเวลาการให้นมแม่
14.45 น. โชว์ อูคูเลเล่ จากทีมกุมารแพทย์ (ปิดงาน)
15.00 น. เยียมชม Lactation Clinic