แชร์ข้อความนี้

พึ่งตน ต้านภัย PM2.5

“ พึ่งตน ต้านภัย PM2.5 ”

กิจกรรมภาคประชาชน
จัดโดย
ชมรมป้องกันและฟื้นฟูโรคหัวใจ ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยนชั้น 7 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

สนใจเข้าร่วมงาน click ที่นี่