แชร์ข้อความนี้

ขอเชิญร่วมทำบุญและไหว้สักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา

จากศรัทธา…สู่ศรัทธา
จากการเยียวยาคน…สู่การเยียวยาสังคม
จากพระพุทธรูปองค์ดำ ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา
สู่พระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา
พระผู้เป็นเลิศแห่งการเยียวยา ณ สาวิกาสิกขาลัย

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ได้อัญเชิญ
พระพุทธชยันตีองค์ดำ จากเสถียรธรรมสถาน
มาประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
(พระพุทธชยันตีองค์ดำ จำลองจากองค์จริงที่ ประเทศอินเดีย)

ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560


กำหนดการ วันที่ 18 กันยายน 2560

09.00 น. อัญเชิญพระพุทธชยันตรีองค์ดำ มาประดิษฐานหน้าโรงพยาบาล
11.00 น. เริ่มเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าสักการะ สวดมนต์ และร่วมทำบุญ
18.00 น. พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.00 น. เสร็จสิ้นพิธีพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น
21.00 น. ปิดเวลาการไหว้สักการะ

กำหนดการ วันที่ 19- 20 กันยายน 2560

08.00 น. เริ่มไหว้สักการะพระพุทธชยันตรีองค์ดำ
18.00 น. พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.00 น. เสร็จสิ้นพิธีพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น
21.00 น. ปิดเวลาการไหว้สักการะ