แชร์ข้อความนี้

ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

Apaikreeree-temple-2015

กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช
ขอเชิญร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

แด่ วัดอภัยคีรี สาขาวัดหนองป่าพง
ตั้งอยู่ที่ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ ชั้น 6 อาคาร 2 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท