แชร์ข้อความนี้

Pediatric Emergency Medicine Team

Pediatric Emergency Medicine Team พร้อมดูแลเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

ตั้งแต่ในสถานที่เกิดเหตุ  ส่งไปรักษาต่อในโรงพยาบาล และกลับบ้านอย่างปลอดภัย
ด้วยประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเด็กและทารกภาวะวิกฤตและภาวะฉุกเฉิน จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชพร้อมดูแลผู้ป่วยเด็กรวมถึงทารกแรกเกิดที่ได้รับอุบัติเหตุ หรืออยู่ในสถานการณ์วิกฤต ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินในเด็ก กุมารแพทย์เฉพาะทาง และบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ ผ่านการอบรมหลักสูตร Pediatric Emergency Medicine มาตรฐานเฉพาะทางด้านผู้ป่วยเด็กและทารกวิกฤต ด้วยความร่วมมือกับโรงพยาบาลเด็ก Doernbecher, Oregon Health & Science University หนึ่งในโรงพยาบาลเด็กชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถประเมินอาการและเริ่มให้การรักษาตั้งแต่ในสถานที่เกิดเหตุ ด้วยอุปกรณ์เฉพาะทางที่ใช้ในการปฐมพยาบาลช่วยชีวิต ส่งเข้ารักษาต่ออย่างทันท่วงทียังศูนย์ผ่าตัดเด็กและทารกครบวงจร ในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดแก้ไขหรือรักษาผู้ป่วยเด็กวิกฤตอย่างเร่งด่วนเพื่อพักฟื้นต่อยังหอผู้ป่วยทารกและผู้ป่วยเด็กวิกฤต ทั้งนี้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเด็กคลอดก่อนกำหนดที่มีภาวะวิกฤตหรือมีอาการแทรกซ้อนและมีความเสี่ยงหลังคลอดสูง ที่ต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ รพ.เด็กสมิติเวช ยังเป็นอีก 1 ในโรงพยาบาลเด็กเอกชนในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ได้การรับรองมาตรฐาน The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับด้านความปลอดภัยของกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตทั้งทางบก และทางอากาศ โดยผ่านทั้งมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา “The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems : CAMTS” และทวีปยุโรป “The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe : CAMTS EU” ยิ่งไปกว่านั้น รพ.เด็กสมิติเวช ยังเป็นหนึ่งในศูนย์สั่งการไปยัง 13 โรงพยาบาลลูกข่ายของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อันประกอบด้วย รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) รถมอเตอร์ไซค์การแพทย์ฉุกเฉิน (Motorlance) เครื่องบินเจ็ทลำเลียงผู้ป่วย และเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน (Sky ICU) พร้อมทีมแพทย์พยาบาลผู้ชำนาญการสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตทางอากาศโดยเฉพาะ