แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

October Go Pink  2016 “ป้องกันดีกว่ารักษา อย่าปล่อยให้สายเกินไป”

 

นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการ รพ.สมิติเวช  สุขุมวิท  พร้อมคณะผู้บริหาร จับมือพันธมิตร ธนาคารวิกผม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ร้านตัดผมมาร์ค ธาวิน และร้านนิวราวัณ แฮร์เซ็นเตอร์ จัด  October Go Pink  2016

รณรงค์ให้ผู้หญิงดูแลตนเอง ป้องกันมะเร็งเต้านม ภายในงานจัดให้มีการเสวนา เรื่องมะเร็งเต้านมแบบเจาะลึก โดย คุณแหวน –ฐิติมา  คุณน้ำฝน – พัชรินทร์ และ รศ.พล.ต.นพ.วิชัย วาสนสิริ พร้อมการตัดผมบริจาค โดยช่างผมร้านมาร์ค ธาวิน ไฮไลท์ปิดท้ายด้วย มินิคอนเสิร์ต คุณแหวน  -ฐิติมา ด้วยบทเพลงที่สร้างพลังใจเพื่อผู้หญิงห่างไกลมะเร็งเต้านม ณ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท