แชร์ข้อความนี้

CSR – ร่วมแบ่งปันสิ่งของกับ “ปันกัน”

PanGun

เปลี่ยนสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นโอกาส

สมิติเวชขอเชิญทุกท่าน ร่วมแบ่งปันสิ่งของสภาพดี แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ให้กับร้านปันกัน เพื่อเปลี่ยนให้เป็นทุนการศึกษา ให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส ในมูลนิธิยุวพัฒน์

pungunyes

pungun-y

ร่วมแบ่งปันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2559

จุดตั้งวางกล่องรับปันกัน

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
บริเวณ New Life บูธ ชั้น1 (ตรงข้ามหน้าร้านพรรณธรา)

snh-pungun

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
บริเวณบรรไดเวียน อาคาร 1 ชั้น 1

svh-pungun