แชร์ข้อความนี้

ประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ประจำปีพุทธศักราช 2561

 

สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561  / อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/วัน

>> คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน <<

 

สามารถดูกำหนดการและหัวข้อการประชุมได้ที่
http://www.bdmsannualmeeting.com