แชร์ข้อความนี้

ประกาศเบอร์โทรของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 83 ราย

ประกาศเบอร์โทรของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ที่ได้รับสิทธิ์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม จำนวน 83 ราย โดยสถาบันเต้านมสมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ดังนี้

 1. 089-200-xxxx
 2. 089-944-xxxx
 3. 086-988-xxxx
 4. 089-921-xxxx
 5. 086-106-xxxx
 6. 083-765-xxxx
 7. 02-424-xxxx
 8. 086-310-xxxx
 9. 089-106-xxxx
 10. 086-339-xxxx
 11. 089-996-xxxx
 12. 084-546-xxxx
 13. 081-754-xxxx
 14. 083-303-xxxx
 15. 088-497-xxxx
 16. 085-215-xxxx
 17. 087-351-xxxx
 18. 081-358-xxxx
 19. 082-364-xxxx
 20. 081-840-xxxx
 21. 089-120-xxxx
 22. 089-134-xxxx
 23. 092-693-xxxx
 24. 085-502-xxxx
 25. 081-617-xxxx
 26. 089-124-xxxx
 27. 094-497-xxxx
 28. 088-611-xxxx
 29. 090-992-xxxx
 30. 086-308-xxxx
 31. 085-320-xxxx
 32. 081-401-xxxx
 33. 089-678-xxxx
 34. 089-668-xxxx
 35. 086-664-xxxx
 36. 089-155-xxxx
 37. 02-438-xxxx
 38. 081-495-xxxx
 39. 086-106-xxxx
 40. 090-198-xxxx
 41. 084-676-xxxx
 42. 081-622-xxxx
 43. 087-136-xxxx
 44. 096-126-xxxx
 45. 089-130-xxxx
 46. 088-629-xxxx
 47. 094-449-xxxx
 48. 089-792-xxxx
 49. 081-420-xxxx
 50. 082-364-xxxx
 51. 089-985-xxxx
 52. 086-896-xxxx
 53. 084-438-xxxx
 54. 081-710-xxxx
 55. 083-994-xxxx
 56. 089-693-xxxx
 57. 081-924-xxxx
 58. 083-859-xxxx
 59. 097-020-xxxx
 60. 087-109-xxxx
 61. 089-135-xxxx
 62. 097-132-xxxx
 63. 089-105-xxxx
 64. 083-303-xxxx
 65. 081-649-xxxx
 66. 083-492-xxxx
 67. 081-206-xxxx
 68. 083-846-xxxx
 69. 096-076-xxxx
 70. 084-131-xxxx
 71. 081-617-xxxx
 72. 081-843-xxxx
 73. 089-481-xxxx
 74. 089-136-xxxx
 75. 086-895-xxxx
 76. 089-665-xxxx
 77. 083-303-xxxx
 78. 085-345-xxxx
 79. 089-668-xxxx
 80. 089-968-xxxx
 81. 085-167-xxxx
 82. 081-313-xxxx
 83. 081-300-xxxx

*หมายเหตุ – ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกท่านจะได้รับการติดต่อและยืนยันสิทธิ์จากเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
เพื่อนัดหมายวัน/เวลา ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์วินิจฉัยทางการรักษา โทร. 0-2408-0108