แชร์ข้อความนี้

ประกวดเรียงความ “ในสายพระเนตรของในหลวงรัชกาลที่ 9”

700X439px กิจกรรมในสายพระเนตร-01
700X439px reward yourself

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ชาย / หญิง ที่มีปัญหาสายตา สั้น ยาว เอียง
 2. อายุ 20-40 ปี
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัติที่สามารถแก้ไขสายตาด้วยเลสิกได้

กติกา

 1. เขียนเรียงความเรื่อง “ในสายพระเนตรของในหลวงรัชกาลที่ 9”
 2. ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเอ 4 ขนาดตัวหนังสือ 16 pt โดย Program MS word
 3. ส่งผลงานพร้อมประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาชีพค่าสายตาที่ตรวจได้ล่าสุด เป็นต้น มาที่ Mail : sthmarketing@samitivej.co.th  Subject : ร่วมประกวดเรียงความ “ในสายพระเนตรของในหลวงรัชกาลที่ 9”
 4. คะแนนนับจากผู้ที่ได้รับ Like คะแนนพิเศษจากคณะกรรมการ 100 คะแนน
 5. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ส่งเรียงความได้ตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2559 – 5 มกราคม 2560 คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คน
 7. เปิดโหวตทาง Fan page Facebook SELC วันที่ 10 มกราคม 2560
  ปิดโหวตวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น.
 8. ประกาศผลวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น.

รายละเอียดของรางวัล

 1. ผู้ชนะการประกวดจำนวน 9 คน จะได้ทำ Femto LASIK มูลค่า 120,000 บาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รางวัลการทำ Femto LASIK นี้ รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 1. ค่าตรวจประเมินสภาพสายตาก่อนการทำ LASIK มูลค่า 1,500 บาท
 2. ค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล ค่ายากลับบ้านในวันที่ทำ LASIK และค่าตรวจติดตามหลังจากการทำ LASIK จำนวน 4 ครั้ง
 3. เติมเลเซอร์ฟรี ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากทำ LASIK
 4. ผู้ชนะการประกวดแต่ไม่สามารถทำ Femto LASIK ได้ เนื่องจากตรวจประเมินสภาพสายตาก่อนการทำ LASIK ไม่ผ่าน จะได้รับรางวัลเป็นชุดตรวจสุขภาพมูลค่า 12,000 บาทแทน

หมายเหตุ

 1. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้คัดเลือกชุดตรวจสุขภาพมูลค่า 12,000 บาท ซึ่งใช้เป็นของรางวัล โดยพิจารณาจากความเหมาะสมทางด้านเพศและอายุของผู้รับรางวัลเป็นหลัก
 2. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
 3. ผู้ที่เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับสิทธิทำ Femto LASIK ในราคา 45,000 บาท จากราคาปกติ 120,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ไม่รวมค่าตรวจประเมินสภาพสายตาก่อนการทำ LASIK มูลค่า 1,500 บาท
 2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล ค่ายากลับบ้านในวันที่ทำ LASIK และค่าตรวจ  ติดตามหลังจากการทำ LASIK จำนวน 4 ครั้ง
 3. เติมเลเซอร์ฟรี ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากทำ LASIK
 4. โครงการนี้จะได้รับบริการที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น