แชร์ข้อความนี้

เชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าป่าสามัคคี

กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
ขอเรียนเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าป่าสามัคคี ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16
แด่
วัดอภัยคีรี สาขาวัดหนองป่าพง
ตั้งอยู่ที่ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยพระราชโพธิวิเทศ (ท่านเจ้าคุณปสันโน) ประธานสงฆ์วัดป่าอภัยคีรี
ได้เมตตารับนิมนต์มารับผ้าป่า

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ ชั้น 6 อาคาร 2
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท