แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชมุ่งมั่นตอบแทนสังคมในการเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่ ร่วมผนึก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สมิติเวชมุ่งมั่นตอบแทนสังคมในการเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่ ร่วมผนึก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)สานต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดโอกาสการรักษา

สมิติเวชมุ่งมั่นเจตนารมณ์ตอบแทนสังคมในการเป็นผู้ดูแล ผู้ให้ อย่างต่อเนื่องกับโครงการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ โดย พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็ก สมิติเวช จับมือลงนามร่วมเป็นพันธมิตรกับ คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อสานต่อปณิธานดูแลสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม คือ การให้โอกาสในการมีชีวิตใหม่ แก่ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ขาดโอกาสการรักษา เพื่อส่งเสริมโอกาสในการสร้างคุณค่าให้ตัวเองและผู้อื่นในสังคมต่อไป โดยผ่านการจัด กิจกรรมสร้างความตระหนักและให้ความรู้กับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุน และตระหนักถึงอุบัติการณ์ของโรคหัวใจที่เพิ่มขึ้นมากในปัจจุบันสู่ภาคประชาชน


รางวัลอื่นๆ ของโรงพยาบาลสมิติเวช