แชร์ข้อความนี้

รพ.เด็กสมิติเวช ฉลองครบรอบ 1 ปี ร่วมพันธมิตร Doernbecher

banner-presscon

รพ.เด็กสมิติเวช ฉลองยิ่งใหญ่ครบ 1 ปี ร่วมพันธมิตร Doernbecher Children’s Hospital ,OHSU รพ.ชั้นนำในอเมริกา ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลเด็ก ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

กรุงเทพฯ 22 มกราคม 2559 – รพ.เด็กฉลองครบรอบ ฉลองครบรอบ 1 ปี การเป็นพันธมิตรร่วมกับโรงพยาบาลเด็กชั้นนำ ของสหรัฐอเมริกา Doernbecher Children’s Hospital, Oregon Health and Science University (OHSU) ในการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาการแพทย์ และบุคลากรการแพทย์ เพื่อเป็น Excellence Center ของเด็กในการก้าวสู่มาตรฐานการบริการชั้นยอดแบบองค์รวมระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบพร้อมแถลงแผนงานในอนาคต และประกาศเดินหน้าบริการสังคมในโครงการนิวไลฟ์ ผ่าตัดแก้ไขโรคกระดูกสันหลังคดในเด็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของความร่วมมือนี้ เริ่มจากที่ทาง BDMS ได้จับมือร่วมกันเป็นพันธมิตรกับทางด้าน Oregon Health & Science University ในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปลายปี 2557 และทาง BDMS ได้มอบหมายให้ทาง รพ. เด็กสมิติเวช ทำสัญญาความร่วมมือกับทาง Doernbecher Children’s Hospital ซึ่งเป็น รพ.เด็กใน Oregon Health & Science University โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันพัฒนา รพ. เด็กสมิติเวช ให้เป็น Center of Excellence ในการดูแลเด็กทั้งในเมืองไทยและในภูมิภาค

จากการร่วมมือระหว่างรพ. เด็กสมิติเวช และ Doernbecher ใน 1 ปีที่ผ่านมานั้น เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน เริ่มจากการร่วมกันพัฒนาบุคลากร ทั้งแพทย์ พยาบาล ส่งเสริมให้เกิดการดูแลเด็กแบบเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีการพัฒนา Competency ให้กับบุคลากรมากขึ้น ทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยในโรคที่ยากและซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยทารกวิกฤติและผู้ป่วยเด็กวิกฤติ และเป็นสถานที่รับส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ. ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากทั้งสุขุมวิทและศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลภาครัฐที่มีผู้ไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก และทำให้เราสามารถช่วยชีวิตเด็กที่มีโรคซับซ้อนอีกเป็นจำนวนมากเช่นกันครับ

การร่วมมือกันของทั้งสองสถาบัน ที่เป็นหนึ่งด้านเด็กจากทั้งประเทศไทยและ ประเทศสหรัฐอเมริกาจะช่วยยกระดับการดูแลคนไข้เด็กของเราสู่ระดับสากล เพื่อเป็นการตอบรับภาพใหญ่ของทางรัฐบาลในการเป็น medical hub ในระดับโลก และการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน หรือ AEC

พญ. สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการ รพ. เด็กสมิติเวช และจากการร่วมมือตลอด 1 ปีที่ผ่านมานั้น ทาง รพ. เด็กสมิติเวช และทาง Doernbecher Children’s Hospital ได้มีการพัฒนาในด้านการแพทย์รวมทั้งในเรื่องของการฝึกอบรมแพทย์พยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การดูแลเด็กทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ ซึ่งไม่เพียงแต่ฝึกอบรมความรู้ให้กับผู้ดูแลเด็กเท่านั้นแต่ได้พัฒนาทีม Instructor ซึ่งมีความสามารถเป็นผู้สอนทำให้สามารถสอนแพทย์และพยาบาลที่ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง และไม่เพียงแต่สอนใน รพ.เด็กสมิติเวชนี้เท่านั้น เรายังไปทำการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในเครือ รพ. BDMS ของเราอีกด้วย ทั้งหมดนี้ทำให้เราสามารถยกระดับการรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นการดูแลแบบองค์รวม
ทั้งนี้จุดประสงค์ร่วมกันระหว่าง รพ. เด็กสมิติเวช และ Doernbecher Children’s Hospital เพื่อ

  • พัฒนาทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเด็กแบบเป็นทีม Multi-Disciplinary Approach
  • ร่วมมือในการพัฒนาดูแลเด็กในเฉพาะด้าน ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กทารกวิกฤติ (NICU), ผู้ป่วยเด็กวิกฤติ (PICU), การผ่าตัดช่วยเหลือเด็กในด้านต่างๆ เช่นสมอง หัวใจ ช่องท้อง กระดูก รวมถึง การปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาโรคมะเร็งและโรคเลือดในเด็ก
  • Improve the Patients Experience ผ่านทางโครงการ Child Life therapy project ซึ่งเป็นโครงการที่ดูแลเด็กแบบองค์รวมเป็นการเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล
  • ร่วมทำการทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการแพทย์ในอนาคต

นอกจากนี้ทีมการทำงานเป็นแบบ Multi-discipline ไม่เพียงแต่ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมและทาง Doernbecher ส่งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่มาทำงานร่วมกันกับเราในเมืองไทยเท่านั้น ยังได้มีการทำTele Conference Consultation อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เราติดต่อกันได้ตลอดเวลา โครงการทั้งหมดนี้เราได้ดำเนินการมาครบหนึ่งปีและจะต้องทำต่อเนื่องไป

และอีกหนึ่งในความเชี่ยวชาญที่จะเป็นจุดเน้นของเรา คือ การพัฒนาศูนย์การผ่าตัดเด็กและทารกแรกเกิด (Newborn and Pediatric Surgery Center) โดยจะมีการผ่าตัดแบบแผลเล็กเจ็บน้อยในเด็ก ( Pediatric Minimal Invasive Surgery) ซึ่งเมื่อก่อนจะทำได้แต่ในผู้ใหญ่เท่านั้น ปัจจุบันมีเครืองมือขนาดเล็กที่สามารถทำได้ในเด็กเล็กๆ ทำให้การผ่าตัดผ่านกล้องในเด็กทำได้มากขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมาก คือ ทำให้เด็กเจ็บน้อยลง นอนโรงพยาบาลสั้นลง ฟื้นตัวได้เร็ว
นอกจากนี้การร่วมมือในการพัฒนา ระหว่าง รพ. เด็กสมิติเวช และ Doernbecher ยังนำมาพัฒนาการดูแล ผู้ป่วยในโครงการ New Life กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ ของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโครงการ CSR ของสมิติเวชที่ดูแลผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยจนถึงปีที่ผ่านมาเราได้ผ่าตัดหัวใจเด็กไปแล้ว 111 รายและมีการปลูกถ่ายไขกระดูกไป 4 ราย และการร่วมมือกันในครั้งนี้นำไปสู่การได้รับรางวัล Corporate Social Responsibility Excellence Recognition for 2015 with Creative Partnership Designation of the American Chamber of Commerce ในประเทศไทยจากสถานทูตอเมริกา และปีนี้เราจะเปิดตัวโครงการกองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่แก้ไขกระดูกสันหลังคด

ทั้งนี้ รพ.เด็กสมิติเวช ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีศูนย์เด็กพิเศษ และศูนย์วัยรุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กอยู่ร่วมกับสังคมปกติได้ และในการยกระดับเป็นโรงพยาบาลเด็กนานาชาติดังกล่าว สมิติเวชมีความพร้อม โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI จากสหรัฐอเมริกา รวมทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโรคหืดในเด็ก (Clinical Care Program Certification – CCPC for Childhood Asthma Care) เป็นแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกาอีกด้วย รวมถึงมีการอบรม สัมมนา ประชุมวิชากร การส่งเสริมด้านวิชาการการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ทั้งระดับในประเทศและนานาชาติ

Dr. Mark Richardson Dean of OHSU School of medicine, Oregon Health & Science University (OHSU) กล่าวถึงการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่าฐานะคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ จาก OHSU รู้สึกประทับใจใน รพ. เด็กสมิติเวชเป็นอย่างมาก ที่ทุกคนมีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้น ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และได้สัมผัสต่อการบริการด้วยความใส่ใจต่อคนไข้และญาติ และในขณะเดียวกัน ก็ได้เรียนรู้ร่วมกับทางสมิติเวชว่าการทำอะไรให้สัมฤทธิ์ผลนั้นจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ

Doernbecher มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลเด็กเป็นอย่างมาก และเป็นสถาบันที่มีชื่อในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในเรื่องการดูแลเด็กจนได้รับรางวัล highest rating for quality and safety in children’s health care in 2014 from the University Health System Consortium of hospitals for pediatric quality.
การทำงานร่วมกันในวันนี้ เป็นการวางรากฐานการเรียนรู้และได้ทำงานแบบสหวิชาชีพจะส่งผลถึงในอนาคตในการที่ทำให้ รพ. เด็กสมิติเวช เป็น รพ. ชั้นนำในเรื่องของการดูแลเด็กทั้งไทยและเอเซียอย่างแน่นอน เพราะเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆ ทุกคน

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2522 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานด้านการแพทย์ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในประเทศไทยและมาตรฐานสากลจาก Joint Commission International หรือ JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 5 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี และโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
ณัฐรวี บุญยะพงศ์ไชย โทร 0-2378-9270 E-mail: natravee.bu@samitivej.co.th
กานดา ไพรสณฑรางกูร โทร 0-2378-9155 E-mail: kanda.pr@samitivej.co.th

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน >> คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม <<

1an