แชร์ข้อความนี้

จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “รู้ได้อย่างไร ว่าลูกตาเข” – สมิติเวช ศรีราชา

โรงพยาบาลสมิติเวช   ศรีราชา  จัดบรรยายพิเศษเสริมความรู้ ณ ศูนย์สุขภาพเด็ก โดยคุณสมสุข กำจัดภัย ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี พญ.สุนทรี  ธิติวิเชียรเลิศ  จักษุแพทย์เฉพาะทางสาขาระบบประสาทตา มาให้ความรู้เรื่อง “รู้ได้อย่างไร ว่าลูกตาเข” บริเวณชั้น2 อาคาร C ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560