แชร์ข้อความนี้

งาน Partnership Talk ความรู้จากผู้ลงมือทำจริงต่อยอดธุรกิจและสังคมที่


สมิติเวช ร่วมแบ่งปัน การทำดีเพื่อสังคม

ในงาน Partnership Talk ความรู้จากผู้ลงมือทำจริงต่อยอดธุรกิจและสังคมที่ดี


พญ. สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการ รพ. เด็กสมิติเวช แบ่งปันเรื่องราวดีๆในการใช้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ตอบแทนสังคม โดยมีการร่วมกับ Partner ต่างๆ อาทิ สมาคม PDA โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ ในการตรวจสุขภาพ สร้างสนามเด็กเล่น มอบห้องสุขภาพดี บริษัท Synergy ในเรื่องการประหยัดพลังงาน รวมถึงการนำความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องพัฒนาการเด็กเป็นที่ปรึกษาให้กับ Blix Pop ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับน้องๆปกติและ ผู้พิการทางสายตา ณ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย