แชร์ข้อความนี้

งานสงกรานต์ศรีมหาราชา และ ประเพณีกองข้าว อำเภอศรีราชา ปี พ.ศ. 2558

kong rice image

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในงานสงกรานต์ศรีมหาราชา และ ประเพณีกองข้าว ปี พ.ศ. 2558 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดโดยเทศบาลเมืองศรีราชา

kong rice image2