แชร์ข้อความนี้

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เข้ารับกิตติกรรมประกาศฯ จาก สรพ.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ได้จัดงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ…ความผูกพันเพื่อคุณภาพ (Engagement for Quality) โดย นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ได้เข้ารับกิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA จาก นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันฯ ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

HA2

นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี และทีมงาน

HA1

นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เข้ารับกิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA

HA3