แชร์ข้อความนี้

กิจกรรมวิ่ง-ปั่นการกุศล Run & Ride for Children’s Chance 2014

สมิติเวช จัดกิจกรรมวิ่ง-ปั่นการกุศล Run & Ride for Children’s Chance 2014 หารายได้เพื่อปลูกถ่ายไขกระดูกเด็กในครอบครัวที่ขาดโอกาส ตั้งเป้าแรก 5 รายแรกปีหน้า

กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน 2557 – สมิติเวชเดินหน้าสานต่อปณิธานดูแลสังคม จัดกิจกรรม วิ่งและปั่นจักรยานการกุศล Run & Ride for Children’s Chance 2014 หารายได้กว่า 700,000 บาท เข้ากองทุน “New Life สมิติเวช” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่รอโอกาสรับการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยตั้งเป้า ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กดังกล่าว จำนวน 5 รายแรก ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครบ 60 พรรษา ในปีพ.ศ. 2558

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และดำรงตำแหน่ง ประธานกองทุน New Life กล่าวถึงกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมนี้ว่า “กองทุน New Life ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2553 ให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ขาดโอกาสโดยได้ทำการผ่าตัดให้กับเด็กที่หัวใจพิการแต่กำเนิดได้เสมือนมีชีวิตใหม่ จน ณ วันนี้ 103 รายแล้ว และสำหรับความตั้งใจต่อไป เราตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ต้องรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยอาศัยความพร้อมด้านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย อีกทั้งพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก โรคเลือด และโรคมะเร็ง ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยในปี 2558 กองทุน New Life ตั้งใจปลูกถ่ายไขกระดูกเด็กจำนวน 5 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครบ 60 พรรษา ในพ.ศ. 2558”

พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการ รพ. เด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่สมิติเวชในการจัดกิจกรรม Run & Ride for Children’s Chance ขึ้น โดยครั้งนี้มีจุดประสงค์หารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กที่ขาดโอกาส ในการรักษาโรคธาลัสซีเมียด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก รวมถึงผู้ป่วยเด็กโรคกระดูกสันหลังคดด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อ 1 รายเป็นจำนวนเงินที่สูงถึงหลักล้านบาท และในปีนี้เองมีผู้ใจบุญร่วมกิจกรรมวิ่งและปั่นจักรยานการกุศลครั้งนี้กว่า 1,500 คน โดยสามารถรวบรวมรายได้จากการจำหน่ายบัตร เงินบริจาคเพิ่มเติมในงาน และเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ อันได้แก่ K Bank Ogenki Dumex Fire Victor Abbott Thai-Stemlife Eucerin MyDNA จำนวนรวมถึง 704,138 บาท เข้ากองทุน New Life ของสมิติเวช เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสต่อไป นอกจากนี้โรงพยาบาลสมิติเวชยังมีนโยบายหักค่ารักษาพยาบาลจำนวน 10 บาทจากค่าบริการผู้ป่วยนอก และจำนวน 100 บาทจากค่าบริการผู้ป่วยใน เพื่อสมทบทเข้ากองทุนนี้อีกด้วย (โดยลูกค้าไม่ได้เสียค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใด)

นอกจากนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ยังสามารถบริจาคเงินเพิ่มเติมสำหรับกองทุนเพื่อชีวิตใหม่ได้ที่ ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อกองทุนสมิติเวชชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็ก” เลขที่บัญชี 196-2-08746-4

*เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลสมิติเวช ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2522 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานด้านการแพทย์ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพทั้งในประเทศไทยและมาตรฐานสากลจาก Joint Commission International หรือ JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 4 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี