แชร์ข้อความนี้

นพ. ยลรวี

ปิยะคมน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ยลรวี

ปิยะคมน์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ต้อกระจก

ต้อเนื้อ

จักษุวิทยา - ผ่าตัดแก้ไขสายตา

ต้อหิน

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคกระจกตา และการแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2561
  • Fellow of International Council of Ophthalmology (F.I.C.O.) International Council of Ophthalmology , 2560