แชร์ข้อความนี้

ผศ.นพ. ยงยุทธ

วศินวงศ์

ภาษา: จีนแต้จิ่ว, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.นพ. ยงยุทธ

วศินวงศ์

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2535
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา , 2541
  • Research fellowship program, Massachusetts Eye and Ear Infirmary Harvard Medical School, Boston. , 2546