แชร์ข้อความนี้

นพ. ยงยศ

วิทยานานันท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. ยงยศ

วิทยานานันท์

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ว.ว. กุมารแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่