แชร์ข้อความนี้

พญ. วรวรรณ

จงสง่าวิทยาเลิศ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. วรวรรณ

จงสง่าวิทยาเลิศ

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550