แชร์ข้อความนี้

นพ. วิทย์

วิเศษสินธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. วิทย์

วิเศษสินธุ์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2539
  • ว.ว.สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ปีที่จบการศึกษา 2545