แชร์ข้อความนี้

นพ. วิทย์

วิเศษสินธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. วิทย์

วิเศษสินธุ์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2539 , 2553
  • ว.ว.สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ปีที่จบการศึกษา 2545 , 2555
  • , 2536