แชร์ข้อความนี้

นพ. วิศิษฏ์

เกษตรเสริมวิริยะ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วิศิษฏ์

เกษตรเสริมวิริยะ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริ พ.ศ.2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ ปี พ.ศ.2551
  • Research Fellow an Upper Gastrointestinal Unit, Department of Surgery and Oncology, Kyushu University, Fukuoka, Papan, August 2011 - July 2012.