แชร์ข้อความนี้

นพ. วิรัช

ตวงจารุวินัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. วิรัช

ตวงจารุวินัย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผิวหนัง

เลเซอร์รักษา

ศัลยกรรม - ปลูกผม

เส้นผม - โรคที่เกี่ยวกับเส้นผม

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2546
  • The Master of Science in Dermatology, Boston University, Massachusetts, USA, 2004-2006.
  • The American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine, Chicago, Illinois, USA, 2010.